PenkiIeškok
EN  RU

2019 m. Balandžio 19 d., Penktadienis 
Pranas Dailidė
1888-09-29 Sintautai
1965-09-01 Sirakūzai
Grupė
Kita
Išsilavinimas
1907 m. baigė Marijampolės gimnaziją, 1911 m. - Petrapilio universiteto matematikos fakultetą, o 1935 m.- Teisės fakultetą. 1911 - 1919 m. mokytojavo Marijampolės, Tbilisio gimnazijose. Okupacijos metais mokytojavo Kauno gimnazijoje, Stokholmo universitete buvo slavų kalbų asistentas. Nuo 1951 m. Sirakūzų universiteto instruktorius.
Titulai
Pagrindinės pareigos
1939 - 1940 m. Lietuvos nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras Latvijai.
Kitos pareigos
1918 m. Lietuvos atstovas Kaukazo valstybėms. 1921 - 1939 m. su pertraukomis tarnavo Užsienio Ministerijos centre, buvo teisių, adminstracijos, Rytų, Vakarų ir Europos centro departamentų direktorius, vėliau Eltos direktorius. Valstiečių liaudininkų sąrašu išrinktas III seimo nariu, ėjo finansų ir biudžeto bei ekonominės komisijų pirmininko pareigas. Nuo 1926 m. buvo valstiečių liaudininkų sąjungos centro komiteto narys. 1926 m. "Lietuvos" redaktorius, 1927 - 1928 m. - "Lietuvos žinių" redaktorius. 1934 - 1939 m. ELTA redaktorius. Pabaltijo spaudos santarvės pirmininkas. Žurnalistų sąjungos vicepirmininkas. 1947 m. Čikagos lietuvių tremtinių draugijos pirmininkas. 1948 m. BALF Čikagos apskrities vicepirmininkas.
Biografija
Nuo 1908 m. dalyvavo žurnalistinėje veikloje. Parašė per 3000 straipsnių Lietuvos spaudoje ir per 400 JAV lietuvių laikraščiuose. Bendradarbiavo "Sandaroje", "Margutyje", "Drauge", "Darbininke", "Vienybėje", "Švietimo darbe". Yra parašęs keletą knygų: "Lietuvos sutarčių su svetimomis valstybėmis kodifikacija", kelis matematikos vadovėlius. Be žurnalistikos taip pat vertėsi advokatūra.