PenkiIeškok
EN  RU

2019 m. Balandžio 22 d., Pirmadienis 
Felicija Bortkevičienė-Povickaitė
1873-09-01 Linkaučiai
1945-10-21 Kaunas
Grupė
Kita
Išsilavinimas
Titulai
Visuomenės veikėjas
Pagrindinės pareigos
1906 - 1940 m. "Žiburėlio" draugijos pirmininkė.
Kitos pareigos
"Laikraščių "Lietuvos ūkininkas", "Lietuvos žinios" leidimo bendrovės narė. 1920 - 1930 m. "Varpo" bendrovės direktorė. 1922 - 1936 m. dienraščio "Lietuvos žinios" atsakingoji redaktorė. 1931 - 1932 m. "Varpo" redaktorė.1919 - 1939 m. dirbo moterų draugijoje.
Biografija
1899 - 1915 m. gyveno Vilniuje. Rūpinosi "Varpo", "Ūkininko", "Naujienų" nelegaliu platinimu, dalyvavo "Kanklininkų kasos" veikloje - šelpė kalinamus 1905 - 1907 m. revoliucijos dalyvius, rūpinosi jų išvadavimu. 1915 - 1918 m. dalyvavo karo pabėgėlių organizacijų ir "Globos" draugijų veikloje. Po I Pasaulinio karo Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos veikėja. Buvo Steigiamojo Seimo narė ir valstiečių liaudininkų partijos narė.