PenkiIeškok
EN  RU

2019 m. Balandžio 24 d., Trečiadienis 
Andrius Bulota
1872-11-16 Putriškių k.
1941-08-16 Paneriai
Grupė
Kita
Išsilavinimas
1884 - 1892 m. mokėsi Marijampolės gimnazijoje. 1892 - 1897 m. baigė Petrapilio universiteto teisės fakultetą. Mokytojavo Marijampolės realinėje gimnazijoje.
Titulai
Advokatas, visuomenės veikėjas
Pagrindinės pareigos
1898 - 1903 m. Taline apygardos teismo komendantas, sekretorius.
Kitos pareigos
1912 - 1915 m. Lietuvos demokratų partijos komiteto narys. Rusijos II dūmoje trudovikų frakcijos sekretorius, Rusijos III dūmoje - pirmininkas. 1940 - 1941 m. LTSR AT Prezidiumo juridinio skyriaus vedėjas.
Biografija
1892 m. dalyvavo varpininkų suvažiavime Skardupiuose. Nuo 1893 m. bendradarbiavo "Varpe", "Ūkininke", "Lietuvos Žiniose", "Naujojoje Lietuvoje". Parašė Lietuvos advokatūros įstatymo projektą, išleido "Žemaitės" raštus. 1902 m. dalyvavo Steigiamajame Lietuvių demokratų partijos susirinkime, o 1905 m. - Didžiajame Vilniaus seime. 1903 - 1907 m. Taline, o 1912 - 1915 m. Vilniuje tarnavo prisiekusiuoju advokatu. 1907 - 1912 m. kaip atstovas nuo Suvalkų gub. buvo II ir III Valstybės dūmos narys. Dūmoje priklausė valstiečių frakcijai ir vadovavo tos frakcijos žmonių grupei. III Dūmoje buvo tos partijos pirmininkas ir lyderis. 1917 m. kooptuotas į Petrapilio darbininkų ir karinių atstovų tarybos centro komitetą. 1917 m. Marijampolėje vertėsi advokato praktika, įsteigė realinę gimnaziją. Įsteigė Valstiečių kredito banką. 1926 m. išleido Lietuvos socialistų partijos programos projektą. 1931 m. dalyvavo II Internacionalo kongrese Vienoje. 1941 m. A.Bulotą nužudė fašistai.