PenkiIeškok
EN  RU

2018 m. Rugsėjo 22 d., Šeštadienis 
Vladas Kazlauskas
1928-09-09 Gutaučių k.
9999-09-09
Grupė
Sportas
Išsilavinimas
Mokėsi Utenos gimnazijoje, Karo mokykloje. 1945 m. įstojo į Kauno Kūno Kultūros institutą. 1969 m. Tartu universitete baigė pedagogiką.
Titulai
Slidininkas, lengvaatletis
Pagrindinės pareigos
Kitos pareigos
Biografija
Baigęs Utenos gimnaziją, Vladas Kazlauskas įsijungė į Lietuvos išlaisvinimo veiklą. 1941 06 22 - 23 sukilime tapo aktyviu sukilėlių ryšininku. 1944 m. savanoriu įstojo į gen. P.Plechavičiaus vadovaujamą Vietinę rinktinę, mokėsi Kauno mokykloje, tačiau jį 1944 m. paleidus, grįžo į tėviškę ir įsijungė į Lietuvos Laisvës armijos (LLA) organizaciją. Žemaitijoje, kovoje su bolševikais, vadovavo priekinių patrulių būriui. 1944 m. formuojama Lietuvos savanorių divizija. Vladas Kazlauskas įėjo į I bataliono pirmos kuopos sudėtį. Dalyvavo "Puolančio paukščio" tankų būrio žvalgomosiose kautynėse prie Kužų gyvenvietės. Fronte įgijo tankų naikintojo specialybę. Dalyvavo Sedos kautynėse. Studijuodamas institute, dalyvavo Triumvirate. Nuo pat pirmojo kurso Vladas Kazlauskas aktyviai sportavo, tapo Lietuvos slidinėjimo ir ilgų nuotolių bėgimo rinktinių narys ir daugkartinis čempionas. Dvidešimt metų aktyviai sportavęs, Vladas Kazlauskas 1965 m. Kaliningrado srities sporto komiteto oficialiai organizuotose varþybose 100 km. nuotolį nubėgo per 6 val. 54 min. 09s. ir pagerino anglo A.Niutono pasaulio rekordą 27 minutėmis. Bendradarbiavo spaudoje, išleista jo knyga "Skautai", spaudai parengta "Kovos dvasia".