PenkiIeškok
EN  RU

2018 m. Rugsėjo 22 d., Šeštadienis



 
Aleksandras Kemeklis
1914-10-02 Tiflisis
1942-12-23 Rytų frontas
Grupė
Sportas
Išsilavinimas
Kaune baigė pradžios mokyklą, o 1933 m. - "Aušros" gimnaziją. 1933 m. įstojo į Karo mokyklą, kurią baigė 1935 m., gavo jaunesniojo leitenanto laipsnį. 1939 m. įstojo į Karo akademiją, tačiau 1940 m. iš jos pasitraukė.
Titulai
Jojikas
Pagrindinės pareigos
"Geležinio Vilko" 3 -ojo dargūnų pulke I eskadrono būrio vadas.
Kitos pareigos
Biografija
1920 m. iš Gruzijos grįžo į Lietuvą, gyveno Kaune. Besimokydamas gimnazijoje, susidomėjo jojimu. Po pamokų laisvalaikį praleisdavo husarų žirgyne, kuriame įgijo puikią jojimo per kliūtis patirtį. 1934 m. paskirtas į kuopą. 1935 m. išvyko į 3-iąjį kavalerijos pulką, kuris vėliau buvo pavadintas "Geležinio Vilko" 3-iuoju dragūnų pulku. 1938 m. tapo leitenantu. Tais pačiais metais pirmojoje Lietuvos tarptautinėje olimpiadoje A.Kemeklis tapo jojimo sporto čempionu, iškovojo aukso medalį. 1941 m. pradžioje aktyviai įsitraukė į LAF organizacijos veiklą, dalyvavo 1941 06 22 - 23 sukilime. 1942 04 28 kaip savisaugos bataliono kuopos vadas, vyko į Rytų frontą, dalyvavo daugelyje kautynių ir 1942 12 23 žuvo.