PenkiIeškok
EN  RU

2018 m. Rugsėjo 20 d., Ketvirtadienis 
Jonas Pyragius
1902-01-01 Baluškių k.
9999-09-09
Grupė
Sportas
Išsilavinimas
Panevėžio gimnazijoje baigė 6 klases. 1920 m. baigė Karo mokyklą. 1922 m. – aukštesniuosius karininkų kursus, 1924 m. – karo aviacijos kursus. Tapo karo lakūnu. 1934 – 1935 m. Nidos sklandymo mokyklos viršininkas. 1947 – 1948 m. dėstė kūno kultūrą Grob – Heseppės lietuvių gimnazijoje.
Titulai
Aviacijos majoras, sklandytojas.
Pagrindinės pareigos
1936 – 1939 m. Lietuvos aeroklubo generalinis sekretorius ir vyriausias sklandymo instruktorius.
Kitos pareigos
1928 – 1939 m. dirbo Lietuvos aero klubo vadovybėje. Vidaus Reikalų tarėjas. 1932 m. aviacijos majoras ir 5 – tos (naikintuvų) eskadrilės vadas. 1935 m. “Lietuvos sparnai” redaktorius.
Biografija
1919 01 09 savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę. 1926 m. – karo lakūnas. 1924 – 1929 m. priklausė LFLS, Lietuvos sporto lygos, kariuomenės sporto draugijoms. Daug nusipelnė aviacijos sporto srtityje. Buvo vienas iš Lietuvos aero klubo steigėjų. Nuo 1935 m. atstovavo šiam klubui Tarptautinėje sklandymo studijų komisijoje. 1937 m. dalyvavo lietuvių sportininkų grupėje, kuri lankė JAV lietuvių kolonijas. 1938 m. Lietuvos tautinėje olimpiadoje laimėjo aukso medalį už sklandymą. Už dalyvavimą 1934 06 07 sukilime, pažemintas į eilinius ir paleistas iš kariuomenės. 1938 m. majoro laipsnis grąžintas. 1940 m. birželio mėn. pasitraukė į Vokietiją. Dalyvavo LAF veikloje, o 1941 m. grįžo į Lietuvą. 1944 m. vėl pasitraukė į Vakarus, 1949 m. išvyko į Australiją. J.Pyragius bendradarbiavo spaudoje, parašė knygas “Sportiniai bėgimai” (1924 m.), “Ką kiekvienas turi žinoti apie priešlėktuvinę apsaugą” (1933 m.), “Priešlėktuvinė apsauga” (1935 m.). Išvertė M. von Richthofeno “Raudonasis karo lakūnas” (1926 m.). Suredagavo du leidinius “Mūsų sparnai” (1929 m.) ir “Paukščių keliais” (1933 m.).