PenkiIeškok
EN  RU

2019 m. Balandžio 22 d., Pirmadienis 
Jonas Galvydis-Bykauskas
1864-12-03 Dagėsių k.
1942-09-09 Kaunas
Grupė
Karyba
Išsilavinimas
Baigęs vidurinę miškininkystės mokyklą, įstojo į Petrapilio karo mokyklą, kurią baigė 1886 m.
Titulai
Generolas.
Pagrindinės pareigos
1920 01 01 paskirtas 3 divizijos vadu.
Kitos pareigos
1918 12 23 paskirtas 1 pėstininkų pulko vadu. 1919 01 01 paskirtas karo mokyklos viršininku. 1920 04 09 - 1920 07 07 laikinai ėjo Lietuvos kariuomenės vado pareigas. 1920 05 15 išrinktas Steigiamojo Seimo nariu.
Biografija
Tarnavo Rusijos kariuomenėje 87 pėstininkų ir 18 Sibiro šaulių pulkuose. 1915 m. pabaigoje buvo pulko vadas. 1918 m. Vilniuje savanoriu stojo į Lietuvos kariuomenę. 1918 m. bolševikams veržiantis į Lietuvą, buvo paskirtas Vilniaus srities gynimo viršininku. Dalyvavo rusų ir japonų, I Pasauliniame karuose. Rusų ir vokiečių kautynėse prie Lodzės Lenkijoje buvo sužeistas. 1926 m. išėjo į atsargą. Didžiausias J.Galvydžio - Bykausko nuopelnas - karininkų paruošimas Lietuvos kariuomenei. J.Galvydis - Bykauskas daug rašė pėstininių taktikos, šaudybos klausimais ir atsiminimus. 1939 m. parašė "Komunizmas Ispanijoje". 1940 m. bolševikams okupavus Lietuvą, buvo areštuotas ir kalintas Kauno sunkiųjų darbų kalėjime. 1941 m. iš kalėjimo išėjo.