PenkiIeškok
EN  RU

2019 m. Balandžio 22 d., Pirmadienis 
Petras Genys
1894-09-09 Gailionių k.
9999-09-09
Grupė
Karyba
Išsilavinimas
Mokėsi Panevėžyje. 1916 m. baigė Aleksejevo karo mokyklą Masvoje.
Titulai
Pulkininkas.
Pagrindinės pareigos
1924 - 1939 m. 7 pėstininkų pulko vadas. 1939 - 1940 m. 3 pėstininkų pulko vadas.
Kitos pareigos
Biografija
1917 - 1918 m. tarnavo Vitebske lietuvių batalione. 1918 11 10 savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę. Tarnavo 1 pėstininkų pulke, vėliau - 7 bei 3 pėstininkų pulkuose. Dalyvavo kovose su bolševikais, bermontininkais ir lenkais. Vadovaudamas kuopai, o vėliau batalionui, išvadavo nuo bolševikų Daugus, Bobriškį, Kovarską, Anykščius, Andrioniškį, Svėdasus, Antalieptę ir daugelį kitų Lietuvos vietovių. Dalyvavo Zarasų operacijoje ir Radviliškio išvadavime nuo bermontininkų. 1920 m. kovojo su lenkais Varėnos, Nočios ir Trakų apylinkėse. Už pasižymėjimą kovose, buvo apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordinu su kardais. Rusų bolševikams okupavus Lietuvą, iš kariuomenės atleistas. 1949 m. išvyko į JAV.