PenkiIeškok
EN  RU

2019 m. Balandžio 19 d., Penktadienis 
Vincas Grigaliūnas-Glovackis
1885-08-09 Jieznas
9999-09-09
Grupė
Karyba
Išsilavinimas
Išlaikęs keturių klasių egzaminus Baltstogėje, įstojo į Vilniaus karo mokyklą. Studijavo LU tesės fakultete, 1930 m. baigė teisės ir ekonomikos fakulteto skyrius.
Titulai
Generolas.
Pagrindinės pareigos
1926 - 1932 m. generolas Ypatingiems reikalams prie Krašto Apsaugos ministro.
Kitos pareigos
1918 m. 1 pėstininkų pulko vadas. 1919 - 1920 m. 2 pėstininkų pulko vadas. 1920 m. rugpjūčio mėn. paskirtas 2-sios divizijos vadu. 1922 - 1925 m. Vyriausio Štabo mobilizacijos skyriaus viršininkas. "Vyrų apaštalavimo" centro valdybos vicepirmininkas,laikraščio "Tautos valia" redaktorius.
Biografija
Tarnavo kaininku Turkestane. Grįžęs į Lietuvą, savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę. 1918 m. Kaune suorganizavo 2 pėstininkų pulką. 1919 m. gegužės pabaigoje išvyko į frontą prieš bolševikus. Vadovavo paimant Kupiškį ir Raudonės operacijoje (1919 07 06 - 1919 07 12) su antruoju pėstininkų pulku. Kare su bermontininkais vadovavo 2 pėstininkų pulko kautynėms prie Radviliškio. 1920 m. balandžio mėn. paskirtas į Vyriausiąjį kariuomenės štabą. Vadovavo lietuvių kautynėms su lenkais Augustavo miškeluose. Apdovanotas dviem Vyčio Kryžiais. Lietuvoje bendradarbiavo "Mūsų žinyne", "Karde", "Karyje", o tremtyje - "Gimtojoje šalyje", "Laike", "Laive" ir kt. Po 1926 m. rinkimų iš kariuomenės atleistas, įsteigė opozicinį laikraštį "Tautos valia". Kaip šio laikraščio redaktorius buvo areštuotas, bet 1926 12 17 perversmo metu išlaisvintas, grįžo į kariuomenę. 1927 02 10 suteiktas generolo laipsnis. Išėjęs į atsargą, vertėsi teisininko darbu. 1940 m. slėpėsi Gudijoje. 1941 m. grįžo į Kauną. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, vėliau emigravo į Kolumbiją.