PenkiIeškok
EN  RU

2019 m. Balandžio 22 d., Pirmadienis 
Aloyzas Valušis
1941-12-04 Kutkiškės
9999-09-09
Grupė
Karyba
Išsilavinimas
Mokėsi Vilniuje, Panevėžyje ir Maskvoje. 1924 m. Šiauliuose išlaikė gimnazijos kurso egzaminus. 1919 m. baigė Karo mokyklą. 1926 m. Prancūzijoje baigė Karo mokyklą St. Cyre, 1929 m. kavalerijos karininkų mokyklą Samour, 1931 m. Karo akademiją Belgijoje. 1931 – 1934 m. Karo mokyklos lektorius.
Titulai
Generalinio štabo pulkininkas
Pagrindinės pareigos
1934 – 1938 m. husarų pulko vadas.
Kitos pareigos
1918 – 1919 m. Vilniaus lietuvių skautų tunto adjutantas. 1919 – 1924 m. Lietuvos skautams remti draugijos tarybos narys. 1922 – 1925 m. vyr. skautų štabo bendrojo skyriaus vedėjas. 1931 – 1933 m. Užsienio dalies vedėjas. 1921 – 1924 m. husarų Jonušo Radvilos pulko adjutantas. 1926 – 1927 m. Respublikos prezidento adjutantas. 1931 – 1934 m. kariūnų aspirantų eskadrono vadas. 1938 – 1939 m. Karo atstovas Varšuvoje.
Biografija
1919 03 18 savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę. Dalyvavo tarptautinėse skautininkų konferencijose 1924 m. Danijoje ir 1933 m. Vengrijoje. 1940 m. pasitraukė iš Lietuvos, 1941 m. atvyko į JAV. Išspausdino veikalą “Raitininkų ir arklių parengimas rungtynėms su kliūtimis” (1929 m.).