PenkiIeškok
EN  RU

2019 m. Balandžio 22 d., Pirmadienis 
Česlovas Januškevičius
1901-10-15 Aleksandrijos dvaras.
9999-09-09
Grupė
Karyba
Išsilavinimas
1918 m. Petrapilyje įgijo aukštesnįjį išsilavinimą. 1919 m. baigė Karo mokyklą. 1934 m. Anglų karo aviacijos centrinėje mokykloje Stanforde baigė skraidymo ir aklojo lietuvių pilotavimo instruktorių apmokymus.
Titulai
Aviacijos pulkininkas.
Pagrindinės pareigos
1927 – 1932 m. skraidymų instruktorius.
Kitos pareigos
1932 – 1935 m. mokomosios grupės vadas ir aviacijos mokyklos viršininko pavaduotojas. 1943 m. Kretingos apskrities karo komendantas.
Biografija
1918 m. grįžo į Lietuvą. Savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę. Kaip Joniškėlio bataliono (vėliau 9 pėstininkų pulko) karininkas dalyvavo kovose, gavo Vyčio Kryžių. 1923 m. perėjo į aviaciją ir 1926 m. gavo karo lakūno laipsnį. 1939 m. išleido skraidybos vadovėlį. 1939 m. iš aktyvios karo tarnybos pasitraukė pulkininko laipsniu. Generolui Plechavičiui organizuojant Vietinę Rinktinę, 1943 m. buvo paskirtas Kretingos apskrities karo komendantu. Kai vokiečiai Vietinę Rinktinę ėmėsi likviduoti, Č.Januškevičius komendantūros savanorius paleido, o pats nuo vokiečių slapstėsi. Nuo 1949 m. gyveno Kanadoje.