PenkiIeškok
EN  RU

2019 m. Balandžio 26 d., Penktadienis 
Jonas Kalpokas
1899-11-09 Suvainiškių k.
9999-09-09
Grupė
Karyba
Išsilavinimas
Maskvoje baigė vairuotojų mokyklą.
Titulai
Savanoris
Pagrindinės pareigos
Autobataliono vairuotojas.
Kitos pareigos
Dirbo ugniagesiu, meistru amatų mokykloje, ūkvedžiu.
Biografija
Prasidėjus I Pasauliniam karui, išvyko į Latviją, vėliau gyveno Rusijoje. Baigęs Maskvoje mokyklą, buvo pasiųstas į frontą prie Molodečno. Po spalio įvykių Rusijoje, grįžo į tėviškę, netrukus vėl teko išvykti į Rygą, tarnauti geležinkelio darbininku. Rygoje susirėmus su bermontininkais, buvo suimtas. Lietuvos konsulo Rygoje dėka, buvo paleistas ir grįžo į Lietuvą. 1920 03 14 savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę, buvo paskirtas vairuotoju atobatalione, vėliau buvo paskirtas į autobūrį taip pat vairuotoju. 1923 01 01 J.Kalpokui įteiktas ginklas ir žalias raištis su įrašu “M.L.s.” (Mažosios Lietuvos sukilėlis). 1932 05 17 apdovanotas Lietuvos kariuomenės savanorio kūrėjo medaliu. 1932 02 15 už nuopelnus Lietuvai apdovanotas Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino trečiuoju laipsniu. 1932 01 15 Mažosios Lietuvos Gelbėjimo Komitetas J.Kalpoką apdovanojo diplomu ir bronziniu medaliu su trijų spalvų kaspinu. 1938 09 08 už nuopelnus Lietuvai buvo apdovanotas Vytauto Didžiojo ordino medaliu trečiuoju laipsniu. Nuo 1984 m. J.Kalpokas su žmona apsigyveno Babtuose.