PenkiIeškok
EN  RU

2019 m. Balandžio 20 d., Šeštadienis 
Pranas Hiksa
1897-05-10 Verkių dvaras.
1966-04-04 Kaunas
Grupė
Karyba
Išsilavinimas
Mokėsi Šiaulių gimnazijoje, Liepojos komercinėje mokykloje, baigė Maskvos vairuotojų mokyklą. 1916 m. įstojo į Petrapilio aviacijos mokyklą. 1917 m. išsiųstas į Didžiosios Britanijos karališkojo oro laivyno mokyklą. Mokėsi oro mūšio bei aukštojo pilotažo elementų. Studijavo Rusų Žemės Ūkio korporacijos institute, gavo inžinieriaus diplomą.
Titulai
Vyr. leitenantas.
Pagrindinės pareigos
1920 08 01 – 1920 10 28 oro eskadrilės vadas.
Kitos pareigos
1919 m. birželio mėn. paskirtas “apžiūrėjimui ir priėmimui gautų iš Vokietijos penkių orlaivų” komisijos nariu.1919 06 28 paskirtas orlaivių kovos būrio tarnautojo vadu, aviacijos teorijos mokytoju. 1919 11 01 paskirtas lakstymo praktikos instruktoriumi. Nuo1920 10 28 Mokomojoje eskadrilėje skraidymų instruktorius. “Maisto” bendrovės atstovas. Vyriausiasis inžinierius “Metalo” fabrike. Lietuvos Aero Klubo viceprezidentas.
Biografija
I Pasaulinio karo metu savanoriu įstojo į Rusijos kariuomenės 23-iąjį oro korpusą. Po studijų Anglijoje, grįžo į 23-iąjį oro korpusą . 1919 m. gegužės mėn. pradėjo tarnauti Lietuvos kariuomenėje. Dalyvavo nepriklausomybės kovose. 1923 m. pasitraukė iš aviacijos. 1924 m.išvyko į Čekiją. 1928 m. vėl grįžo į Lietuvą. 1931 07 24 dalyvavo pirmosiose lenktynėse “Aplink Lietuvą” ir laimėjo pirmąją vietą. 1933 m. ir 1935 m. dalyvavo tarptautinėse Monte Karlo (3870 km) ralio varžybose.