PenkiIeškok
EN  RU

2019 m. Balandžio 25 d., Ketvirtadienis 
Jonas Tallat – Kelpša
1892-09-09 Liepoja
1946-09-09 Sachalinas
Grupė
Kita
Išsilavinimas
1911 m. baigė Liepojos valstybinę gimnaziją ir 1915 m. Rygos politechnikos instituto agronomijos skyrių. Baigė Karo topografijos mokyką. Aukštuosiuose karininkų kursuose skaitė topografijos paskaitas.
Titulai
Agronomas
Pagrindinės pareigos
1928 – 1934 m. Žemės Ūkio Rūmų direktorius.
Kitos pareigos
1924 m. Žemės Ūkio Ministerijoje švietimo skyriaus referenas. 1924 – 1928 m. Veprių žemės ūkio mokyklos vedėjas. 1935 – 1940 m. Vyriausias Jaunųjų Ūkininkų Ratelių globos tarybos narys. 1928 – 1930 m. Pienocentro valdybos narys. 1934 – 1941 m. Maisto valdybos pirmininkas ir vyr. direktorius. 1936 m. ekonominėse derybose su TSRS delegacijos narys. Nuo 1937 m. Akcinės Lietuvos cukraus bendrovės vadovybės narys, 1937 m. akcinės bendrovės Lietuvos Baltijos Lloydo steigėjas, direktorius, 1939 m. vicepirmininkas. 1938 m. Lietuvos sėklų augintojų draugijos “Sėklininko” valdybos narys, 1938 m. Maisto atstovas Akcinės bendrovės Lietuvos Muilo vadovybėje.
Biografija
Baigęs institutą, buvo mobilizuotas į Rusijos kariuomenę ir pasiųstas į Karo topografijos mokyką, kurią baigęs įgijo leitenanto laipsnį. 1921 m. grįžo į Lietuvą, daug prisidėjo organizuojant Karo topografijos skyrių prie Generalinio štabo. Dirbdamas Žemės Ūkio Ministerijoje, planavo ir kūrė pirmųjų žemės ūkio mokyklų tinklą Lietuvoje. 1928 m. Žemės Ūkio Rūmuose įsteigė namų pramonės skyrių. Redagavo Žemės Ūkio Rūmų 1929 m. darbų apyskaitą (1930 m.), “Žemės Ūkio vadovą” (I – III, 1935 – 1936 m.). 1941 m. balandžio mėn. bolševikų ištremtas į Sachaliną, kur mirė koncentracijos stovykloje.