PenkiIeškok
EN  RU

2019 m. Balandžio 26 d., Penktadienis 
Jurgis Baltrušaitis
1903-05-07 Maskva
9999-09-09
Grupė
Kita
Išsilavinimas
1919 m. baigė gimnaziją, 1923 – 1926 m. Sorbonos universitete baigė viduramžių istorijos ir archeologijos specialybes. Ispanijoje, Italijoje, Prancūzijoje ir Vokietijoje studijavo XII a. Europos skulptūrą. 1931 m. Sorbonoje įgijo daktaro laipsnį. 1933 – 1939 m. VDU humanitarinių mokslų fakultete dėstė meno istoriją, skaitė paskaitas Paryžiaus bei Londono universitetuose. 1947 – 1948 m. skatė paskaitas Niujorke, Vašintone, Harvarde. 1952 m.– Amsterdamo, Utrechto, Leydeno, o 1953 m. – Kelno universitetuose.
Titulai
Meno istorikas.
Pagrindinės pareigos
Nuo 1931 m. Lietuvos pasiuntinybės Paryžiuje kultūrinis patarėjas.
Kitos pareigos
1934 – 1939 m. dalyvavo Pabaltijo valstybių kultūrinio bendradarbiavimo komisijoje. Nuo 1950 m. Lietuvių komiteto europiniam sąjūdžiui vicepirmininkas, Centro ir Rytų Europos komisijoje lietuvių tautinės ekipos atstovas kultūrinims reikalams. Nuo 1951 m. France – Europe de l’Est sambūrio vadovybėje, Academie Internationale des Sciences et des Lettres taryboje, Lietuvių federalistų sąjungos vicepirmininkas. Nuo 1953 m. The Congress for Cultural Freedom Centro ir Rytų Europos komiteto narys.
Biografija
1927 – 1928 m. archeologijos ir meno istorijos tyrinėjimo tikslais keliavo po Armėniją ir Gruziją. 1933 m. Persijoje ir Mesopotamijoje tyrinėjo Viduriniųjų amžių ir Senųjų rytų meno santykius. 1934 m. organizavo Paryžiuje Pabaltijo valstybių liaudies meno parodą. Nuo 1944 m. dalyvavo įvairiuose tarptautiniuose pasitarimuose dėl Lietuvos, atstovavo lietuvius tarptautiniuose sąjūdžiuose. Išleido veiklus: “Visuotinė meno istorija” (1934 m.), “Lithuanian Folk Art” (1948 m.), “Etudes sur l’art en Georgie et en Armenie” (1929 m.), “La stylistique ornamentale dans la sculpture romaine” (1931 m.), “Les chapiteaux du cloitre de Saint cugat del Valles” (1931 m.), “Art sumerien art romain” (1934 m.), “Le probleme de l’ogive et l’Armenie” (1936 m.), “Cosmographie chretienne dans l’art du moyen – age” (1939 m.), “L’eglise cloisonnee en Orient et en Occident” (1941 m.).