PenkiIeškok
EN  RU

2018 m. Rugpjūčio 20 d., Pirmadienis 
Konstantinas Jablonskis
1892-08-23 Jelgava
1960-07-28 Vilnius
Grupė
Kita
Išsilavinimas
Baigė Panevėžio realinę mokyklą. 1911 – 1916 m. studijavo Maskvos universitete, teisės fakultete. Nuo 1935 m. dėstė Kauno, nuo 1944 m. Vilniaus universitete, 1941 m. tapo profesoriumi.
Titulai
Istorikas
Pagrindinės pareigos
1941 04 – 1941 06 LTSR MA Istorijos instituto direktorius, nuo 1946 m. mokslinis bendradarbis.
Kitos pareigos
1919 m. paskirtas Centrinio istorijos archyvo vedėjo pavaduotoju. 1920 - 1925 m. Valstybės archeologijos komisijos narys. Kauno apygardos teismo teisėjas. 1958 – 1960 m. LTSR istorijos ikispalinio laikotarpio sektoriaus vadovas.
Biografija
1912 – 1920 m. Lietuvoje dirbo prie Valstybės centrinio knygyno. 1929 m. su grupe istorikų Kaune įsteigė Lietuvis istorijos draugiją. 1938 m. iš Kauno apygardos teismo teisėjo pareigų pasitraukęs, buvo paskirtas į Valstybės Tarybą. Parašė nemažai veikalų, kurių svarbiausi: “Lietuviški žodžiai senosios Lietuvos raštinių kalboje” (1 d., 1941 ), “Lietuvių kultūra ir jos veikėjai” (1973 m.), “Lietuvos TSR istorijos” (T. 1., 1957), “TSRS istorijos apybraižų” (1955 m., rusų k.), vienas autorių. Publikacijos: “XVI amžiaus Lietuvos inventoriai” (1934 m.), “Lietuvos inventoriai XVII a.” (su M. Juču, 1962 m.), “Lietuvos TSR istorijos šaltiniai” (su kitais; T. 1., 1955), “Lietuvos valstiečių ir miestelėnų ginčai su dvarų valdytojais” (1 d., 1959; redagavo d. 2, 1961). Redagavo Baudžiamojo Statuto vertimą ir pats išvertė Šveicarijos civilinį statutą 1927 m. Paskelbė naujų dokumentų apie kanauninką M. Daukšą, apie A. Kulvietį, M. Petkevičių, M. Mažvydą ir kitus. Paskelbė studiją “Lietuvos valstiečių kova prieš feodalų priespaudą iki valakų reformos” (Lietuvos Istorijos Instituto Darbai I, 1951, P. 44 – 87). Dirbdamas Lietuvos Istorijos instituto vyr. Moksliniu bendradarbiu, parengė “Feodalinių baudžiavinių santykių Lietuvoje dokumentų rinkinį (I dalis: Nelaisvoji šeimyna 1501 – 1700, 1950; II dalis: Laisvųjų žmonių patekimas feodalinėn priklausomybėn, I sąsiuvinis: Pasidavimas baudžiavon 1523 – 1776, 1951; IV dalis: 1537 m. Žemaitijos didžiojo kunigaikščio valsčių valstiečių surašymas).