PenkiIeškok
EN  RU

2019 m. Balandžio 25 d., Ketvirtadienis 
Kazys Giedrys
1891-03-15 Salos (Rokiškio rj.)
1926-12-27 Kaunas
Grupė
Kita
Išsilavinimas
Titulai
Pagrindinės pareigos
Nuo 1919 metų pradžios iki 1919 m. lapkričio mėn. LTSR vyriausybės atstovas prie RTFSR vyriausybės.
Kitos pareigos
Lietuvos Raudonosios pagalbos CK sekretorius.
Biografija
1911 – 1917 m. dirbo JAV baldų fabrikuose. Priklausė Lietuvos socialistų sąjungos Bostono, Filadelfijos organizacijų kairiąjam sparnui, bendradarbiavo sąjungos laikraštyje “Kova”. 1917 m. atvyko į Peterburgą, įstojo į RSDDP(b), dalyvavo Spalio revoliucijoje. 1918 m. išrinktas kandidatu į RKP(b) lietuviškų sekcijų Centro biurą. Komunistų Internacionalo I kongreso ir RKP(b) VIII suvažiavimo delegatas. 1919 – 1920 m. Vilniuje dirbo pogrindinį partijos darbą. 1921 – 1923 m. RKP(b) CK lietuvių sekcijos sekretorius, LKP delegacijos narys Komunistų Internacionalo III kongrese (1921 m.). 1923 – 1924 m. dirbo pogrindinį partijos darbą Kaune; kooptuotas į LKP CK narius, vadovavo propagandiniam darbui. Nuo 1924 m. balandžio mėn. kalintas. 1926 m. liepos mėn. amnestuotas, dirbo Lietuvos Raudonosios pagalbos CK sekretoriumi. Po 1926 12 17 perversmo suimtas ir sušaudytas.