PenkiIeškok
EN  RU

2019 m. Balandžio 23 d., Antradienis 
Tadas Ivanauskas
1882-12-16 Lebiodka
1971-06-02 Kaunas
Grupė
Kita
Išsilavinimas
Mokėsi Varšuvos gimnazijoje, tačiau 1901 m. iš jos išstojo. 1903 m. Petrapilyje baigė X berniukų gimnaziją. 1903 – 1905 m. studijavo Peterburgo universitete. 1905 – 1908 m. mokėsi Paryžiaus universitete. 1920 – 1922 m. Lietuvos Aukštųjų kursų zoologijos lektorius ir gamtos skyriaus vedėjas. 1922 – 1940 m. Kauno universiteto profesorius, zoologijos katedros vedėjas. 1940 – 1956 m. Vilniaus universiteto zoologijos katedros vedėjas, 1956 – 1964 m. tos katedros profesorius. 1951 – 1954 m. Žemės Ūkio akademijos miškininkystės katedros vedėjas. 1954 – 1965 m. Kauno medicinos instituto biologijos katedros vedėjas.
Titulai
Gamtininkas
Pagrindinės pareigos
1945 – 1950 m. LTSR MS biologijos instituto direktorius.
Kitos pareigos
“Medžiotojo” redaktorius. Lietuvos Šaulių sąjungos pirmosios centro valdybos narys.
Biografija
1901 m. išstojęs iš Varšuvos gimnazijos, persikėlė į Peterburgą. Studijuodamas Peterburgo universitete, buvo persekiojamas už revoliucinę veiklą. 1905 m. uždarius Petrapilio universitetą, išvyko į Prancūziją, kur 1908 m. baigė Sorbonos universitetą. Po studijų Paryžiaus universitete, dirbo jo zoologijos stotyse (iki 1910 m.). Nuo 1910 m. dirbo Peterburge savo įkurtoje Gamtos mokslo priemonių laboratorijoje. 1918 m. grįžo į Lietuvą, kaip vyr. Tarybos Rusijoje delegacijos narys. 1918 m. Musteikoje įkūrė pirmą toje vietoje privačią lietuvišką mokyklą. 1919 m. Kaune įsteigė Gamtos tyrimo stotį (su zoologijos muziejumi) ir jai vadovavo. Su kitais 1920 m. Kaune įkūrė Aukštuosius kursus. 1922 m. surengė mokslinę ekspediciją prie Adrijos jūros, 1927 m. – į Vilsandžio salą, 1931 m. – į Braziliją. Jo iniciatyva 1929 m. Obelynėje įsteigta kailinių žvėrių ferma, 1937 m. – Žuvinto rezervatas, 1938 m. – Kauno zoologijos sodas. Vienas LTSR MS biologijos instituto organizatorių, pirmasis jo direktorius. Dalyvavo mokslinėse ekspedicijose prie Volgos, Obės, į Vidurinę Aziją, Azerbaidžaną, Kazachiją. Tyrė paukščių migracijas, introdukavo nemaža augalų, daug prisidėjo prie Lietuvos vaismedžių standartinių veislių pasirinkimo. Svarbiausias veikalas – “Lietuvos paukščiai” (3 kn., 1938 – 1955 m; 1959 m. gavo LTSR premiją). Kiti veikalai: “Vadovėlis vabzdžiams rinkti” (1924 m.), “Kailinių žvėrių auginimas ir jo perspektyvos Lietuvoje” (1929 m.), “Vadovėlis Lietuvos paukščiams apibūdinti” (1931 m.), “Trys mėnesiai Brazilijoje” (1932 m., 1960 m.), “Gamtininko užrašai” (1955 m., 1974 m.), “Apie žvėris ir paukščius” (1956 m.), “Gyvybės raida” (1958 m.), “Pasaulio žvėrys” (1968 m., 1973 m.), “Pasaulio paukščiai” (1971 m.), “Gamtos paminklai ir jų klausimas Lietuvoje” (1921 m.), “Lietuvos Gamtos Tyrimo Stoties 1920 ir 1921 m. darbų apyskaita su pastabomis apie Lietuvos fauną apskritai” (1922 m., drauge su L. Vailioniu), “Mūsų paukščiai ir mokykla” (1923 m.), “Žmogus ir gyviai” (1928 m.), “Migration des oiseaux” (1937 m.). Bendradarbiavo spaudoje: “Švietimo Darbe”, Gamtos – Matematikos fakulteto darbuose, “Kosme”, “Kultūroje”, “Trimite”, “Mūsų rytojuje”, “Medžiotojuje”, “Mūsų Giriose”, “Tautos ūkyje”. Lietuviškoje Enciklopedijoje.