PenkiIeškok
EN  RU

2019 m. Balandžio 20 d., Šeštadienis 
Aleksandra Stepanovaitė-Bulotienė
1891-03-22 Omskas
1941-08-16 Paneriai
Grupė
Kita
Išsilavinimas
Omske baigė gimnaziją, studijavo Petrapilyje Aukštajame moterų politechnikos instituto chemijos fakultete, vėliau Šveicarijoje. 1918 – 1921 m. buvo mokytoja Marijampolės realinėje gimnazijoje. 1928 m. įstojo į LU Teisės fakultetą. 1930 m. baigė universitetą.
Titulai
Visuomenės veikėja
Pagrindinės pareigos
Nuo 1927 m. Lietuvos Vaiko Draugijos Marijampolės skyriaus pirmininkė.
Kitos pareigos
1913 – 1914 m. “Žiburėlio” draugijos pirmininkė. 1940 – 1941 m. dirbo LTSR AT Prezidiume. Nuo 1933 m. Marijampolės apygardos teismo kandidatė.
Biografija
1913 m. iš Šveicarijos atvyko į Vilnių ir ištekėjo už A. Bulotos. Nuo 1914 m. dalyvavo beveik visose Vilniaus lietuvių pažangiosiose organizacijose. Ypač daug dirbo “Žiburėlyje”, buvo jo pirmininkė. 1916 – 1917 m. gyveno Amerikoje, su vyru A. Bulota ir Žemaite rinko aukas karo pabėgėliams iš Lietuvos. 1917 m. grįžo į Petrapilį, kurį laiką dirbo Rusijos Steigiamojo Seimo soc. Rev. frakcijos sekretore. 1917 m. Petrapilyje dirbo Darbininkų ir kareivių deputatų tarybos centro vykdomajame komitete. 1918 – 1921 m. mokytojavo Marijampolėje. 1929 m. su vyru buvo ištremta į Varnių koncentracijos stovyklą ir kurios po 3 mėn. išvyko į Čekoslovakiją. 1929 m. apie 3 mėn. Buvo koncentracijos stovykloje Varniuose ir paskui metus ištremta iš Lietuvos. 1930 m. grįžo į Lietuvą, Marijampolėje advokatavo. 1930 m. baigė universitetą ir buvo prisiekusio advokato padėjėja. Dar prieš I Pasaulinį karą rusų kalba išvertė ir žurnale “Sovrennik” išspausdino kelias Žemaitės apysakas. Amerikoje bendradarbiavo Naujienose ir kt. II Pasauliniam karui prasidėjus, kartu su vyru buvo suimta ir vokiečių nužudyta.