PenkiIeškok
EN  RU

2019 m. Balandžio 19 d., Penktadienis 
Kazimieras Viktoras Banaitis
1896-09-09 Vaitiekupių k.
1963-12-25 Niujorkas
Grupė
Kultūra
Išsilavinimas
1908 – 1914 m. mokėsi Kauno gimnazijoje ir 1911 – 1914 m. Ippo muzikos mokykloje, 1915 m. baigė gimnaziją Roslavlyje. 1915 – 1916 m. mokėsi Kauno Saulės gimnazijoje. 1921 m. studijavo Prahos konservatorijoje, 1922 – 125 m. – Leipcigo universitete filosofiją ir meno istoriją, o konservatorijoje (1922 – 1928 m.) kompoziciją, fortepijoną ir muzikos pedagogiką. Nuo 1928 09 01 Kauno valstybinėje muzikos mokykloje dėstė teorinius dalykus ir fortepijoną; profesorius (1938 m.).
Titulai
Kompozitorius
Pagrindinės pareigos
1937 – 1940 m. Kauno konservatorijos direktorius.
Kitos pareigos
1945 – 1949 m. Muldorf a Inn lietuvių stovykloje buvo choro vadovas.
Biografija
1919 – 1921 m. tarnavo Lietuvos kariuomenėje. “Kariškio Žodžio” redakcijoje rengė užsienio žinių skyrių. Kauno mokykloje vadovavo IV laidos kariūnų chorui. 1921 m. išvyko studijuoti į Prahą, 1922 m. – į Leipcigą. 1940 m. atleistas iš dėstytojo pareigų, o 1941 m. pabaigoje – grąžintas. 1944 m. pasitraukė į Vakarus. 1945 – 1949 m. Muldorf a Inn lietuvių stovykloje buvo choro vadovas. 1949 m. atvyko į JAV, apsigyveno Brooklyne. Pusę metų dirbo su operetės choru ir vyrų “Aidų” oktetu, o vėliau įstojo į privačią muzikos studiją. Kazimieras Viktoras Banaitis parašė gana daug kūrinių, kurių žymiausi: “Sutemos giesmės ir vizijos” (solo fortepijonui, 1926 m.), Sonata – rapsodija f-moll (violončlei ir fortepijonui 1938 m.), sonata smuikui ir fortepijonui, siuita arfai, smuikui ir klarnetui, praliudijų ciklas (solo fortepijonui), variacijų ciklas fortepijonui, smuikui ir klarnetui; simfoninis paveikslas “Vakarui artėjant”. Vokalinės muzikos kūriniai: solo dainos įvairių poetų žodžiams, chorui kantatos “Kunigaikštienės Birutės giesmė” (1937 m.) ir “Sveika būk, tėvų šalie” (1939 m.), “Agnus Dei”, dainų ciklas “Sugrįžusiam Vilniui”. Išleisti chorui parengtų liaudies dainų 4 sąsiuviniai (1934, 1948, 1950 ir 1951 m.), 100 liaudies dainų vienam balsui su fortepijonu, mišriąjam ir vyrų chorams 1951. Opera “Jūratė ir Kastytis”. Daug kūrinių likę rankraščiuose. Nuo 1917 m. muzikos klausimais bendradarbiavo “Lietuvos Aide”, “Sekmojoje Dienoje”, “Vaire”, “Naujojoje Romuvoje”, “Muzikoje”, “Teatre” ir kt. 1919 m. – “Lietuvių muzikos ir dainų reikalu”.