PenkiIeškok
EN  RU

2019 m. Balandžio 24 d., Trečiadienis 
Petras Babickas
1903-04-29 Laukminiškiai
1991-08-27 Rio de Žaneiras
Grupė
Kultūra
Išsilavinimas
1923 m. baigė Panevėžio gimnaziją. 1923 - 1930 m. studijavo LU Humanitarinių mokslų fakultete literatūrą. Mokytojavo Jurbarko gimnzijoje. 1931 - 1934 m. stažavo Maskvos Kino institute.
Titulai
Rašytojas
Pagrindinės pareigos
1950 - 1965 m. Lietuvos pasiuntinybės Brazilijoje sekretorius, kultūros skyriaus vedėjas ir spaudos atašė.
Kitos pareigos
1926 - 1931 m. dirbo Kauno valstybės radiofone, buvo pirmasis Lietuvos radio pranešėjas, jo programos vedėjas (direktorius). 1936 - 1938 m. žurnalo "Mūsų Vilnius" oficialusis redaktorius. 1933 - 1934 m. žurnalo "Foto mėgėjas" redaktorius.
Biografija
1921 m. pradėjo bendradarbiauti Lietuvos ir Amerikos lietuvių laikraščiuose. Vienas pirmųjų Lietuvos leidiniuose ėmė rengti fotoreportažus. Buvo vienas meninės fotografijos pradininkų Lietuvoje. Švietimo ministerijos prašymu organizavo filmoteką, pagaminęs filmus apie M. Jankų, J. Šlūpą, A. Jakštą - Dambrauską, G. Petkevičiatę, gen. J. Bulotą. Apkeliavo Vakarų Europą, Mažąją Aziją, Šiaurės Afriką, Amerikos žemyną. 1944 m. pasitraukė į Vakarus, nuo 1949 m. gyveno Brazilijoje. Nuo 1958 m. per Rio de Žaneiro radiją vedė savaitinę valandėlę portugalų kalba "Lietuvos balsas". Išleido poezijos rinkinius "Geltona ir juoda" (1930 m.), "Žmogaus remontas" (1934 m.), "Toli nuo tėvynės" (1945 m., 1992 m.), "Svetimoj padangėj" (1947 m.), rinktinę "Dramblio kojos" (1957 m.), nuotraukomis iliustruotus apybraižų rinkinius "Gintaro krantas" (1932 m., 1938 m., 1958 m.) ir "Marių pasakos" (1933 m.), publicistikos knygą "Gyvenimas - laisvė" (1940 m.). Parašė novelių (rinkinys "Vakar", 1931 m.), kelionės apybraižų ( "Elada", 1939 m.), apysakų ir eilėraščių vaikams, parengė informacinių leidinių apie Lietuvą užsienio kalbomis.