PenkiIeškok
EN  RU

2019 m. Balandžio 22 d., Pirmadienis 
Viktoras Jasaitis
1901-12-14 Stanaičių k.
9999-09-09
Grupė
Kita
Išsilavinimas
1922 m. baigė I gimnaziją Kaune. 1923 m. pradėjęs chemijos studijas Miunsterio universitete, persikėlė į Vienos universitetą, 1929 m. jį baigė, gavo filosofijos daktaro laipsnį. 1940 – 1944 m. Kauno universiteto docentas, neorganinės ir analizinės chemijos katedros vedėjas. Vokietijoje 1945 – 1948 m. Hanau lietuvių gimnazijos mokytojas.
Titulai
Chemikas
Pagrindinės pareigos
1930 – 1940 m. Ginklavimo valdybos sprogstamųjų medžiagų skyriaus viršininkas.
Kitos pareigos
1921 – 1922 m. ateitininkų moksleivių centro valdybos narys. 1931 – 1940 m. Lietuvos šaulių sąjungos priešcheminės ir priešgaisrinės apsaugos centrinės komisijos narys. 1946 – 1948 m. LTB vyr. Valdybos ir Tremtinių švietimo tarybos Vokietijoje narys. 1949 – 1950 m. Waterburry, Conn., lietuvių tremtinių draugijos pirmininkas ir vienas iš lituanistikos kursų organizatorių, Lietuviškosios Enciklopedijos bendradarbis.
Biografija
Dalyvavo kovose dėl Lietuvos laisvės. Kovų metu su lenkais buvo patekęs į nelaisvę. Grįžęs iš nelaisvės, baigė gimnaziją ir pradėjo studijuoti. Vėliau dirbo sprogstamųjų medžiagų srityje, išrado sprogstamo gyvsidabrio ir kapsulių sprogstamų mišinių gamybos metodus Linkaičių ginklavimo dirbtuvėms. 1945 m. išvyko į Vokietiją, o 1948 m. atvyko į JAV. Nuo 1951 m. dirbo kaip sprogstamų medžiagų chemikas Speer Cartridge Works, Lewiston, Idaho. Chemijos, cheminio karo, sprogstamųjų ir padegamųjų medžiagų klausimais išspausdino daug mokslinių straipsnių “Kosme”, “Mūsų žinyne”, “Židiny”, “Trimite”, “Ugniagesy”. Atskirai išspausdino “Nuodingos karo medžiagos” (1934 m.) ir poligrafuotą “Neorganinės chemijos kursą (Aukštųjų karininkų kursų klausytojams)” (1935 – 1936 m.).