PenkiIeškok
EN  RU

2019 m. Balandžio 23 d., Antradienis 
Jonas Mašiotas
1897-09-12 Ryga
1953-02-28 Čikaga
Grupė
Kita
Išsilavinimas
1915 m. baigė vokiečių realinę mokyklą Rygoje. 1919 – 1922 m. mokytojavo Marijampolės gimnazijoje ir mokytojų seminarijoje. Nuo 1922 m. studijavo matematiką Berlyno ir Ciūricho universitetuose. Nuo 1926 m. mokytojavo Kauno komercinėj aukštesniojoj mokykloj ir nuo 1927 09 01 “Aušros” berniukų gimnazijoje Kaune. 1943 m. tapo vyresniuoju mokytoju ir buvo paskirtas į Vilkijos gimnaziją mokytoju.
Titulai
Matematikas
Pagrindinės pareigos
Nuo 1943 m. Vilkijos gimnazijos mokytojas.
Kitos pareigos
1919 m. “Darbininkų Kovos” (Rygoje) redaktorius. 1946 m. “Laisvosios Lietuvos” redaktorius.
Biografija
1916 – 1918 m. dirbo Lietuvių tremtinių komitete Maskvoje. Grįžęs į Lietuvą, nuo 1919 m. mokytojavo. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, 1949 m. atvyko į JAV. J. Mašiotas reiškėsi ir visuomeninėje veikloje: 1916 – 1918 m. priklausė Lietuvos socialistų liaudininkų partijai, vėliau Lietuvos šaulių sąjungai, nuo 1929 m. Lietuvos skautų sąjungai, nuo 1945 m. Lietuvos atgimimo sąjūdžiui (vienas iš kūrėjų), nuo 1951 m. Amerikos lietuvių tautinei sąjungai. Bendradarbiavo “Jaunojoje Lietuvoje” (1916 m.), “Lietuvos žiniose”, “Švietimo Darbe”, “Mūsų kelyje”, “Vienybėje”, “Margutyje”, “Drauge”. Parašė matematikos vadovėlių gimnazijoms, “Erdvės geometrija” (1928 m.), “Matematikos formulės ir lentelės” (1929 m.), “Funkcija ir jos grafiškas vaizdavimas aukštesnėse ir vidurinėse mokyklose I” (1930 m.), “Matematikos vadovėlis, teorija ir uždavinynas vidurinei mokyklai” (1937 m.), II (1938 m.), III (1938 m.), “Keturženklės dešimtainių logaritmų ir trigonometrininių funkcijų didumų lentelės” (1945 m.).