PenkiIeškok
EN  RU

2019 m. Balandžio 20 d., Šeštadienis 
Sofija Čiurlionienė-Kymantaitė
1885-03-13 Joniškis
1958-12-01 Kaunas
Grupė
Kultūra
Išsilavinimas
1904 m. baigė gimnaziją Rygoje. 1904 – 1907 m. studijavo Krokuvos universitete. 1910 – 1914 m. dėstė lietuvių kalbą Saulės kursuose Kaune ir 1915 – 1918 m. lietuvių gimnazijoje Voroneže. 1925 – 1938 m. lietuvių kalbos lektorė Kauno universitete.
Titulai
Rašytoja
Pagrindinės pareigos
1925 – 1938 m. lietuvių kalbos lektorė Kauno universitete.
Kitos pareigos
1907 – 1908 m. dirbo “Vilties” redakcijoje Vilniuje. 1919- 1921 m. dirbo Krašto Apsaugos Ministerijos švietimo skyriuje Kaune, skaitė paskaitas fronte. Nuo 1930 m. Lietuvos delegacijoje prie Tautų Sąjungos buvo socialinių reikalų komisijos narė. 1930 – 1936 m. Lietuvos skaučių vadė.
Biografija
1909 01 01 ištekėjo už M.K.Čiurlionio. Pirmąjį rašinį išspausdino “Lietuvių laikraštis” (1905 m.). Vėliau kultūriniais ir literatūriniais klausimais bendradarbiavo “Vilniaus žiniose” (1905 – 1908 m.), “Viltyje” (nuo 1907 m.), “Vaire” (1914 m.). Išleido “Skaitymo vadovėlį” (1911 m.), literatūros kritikos straipsnių rinkinį “Iš mūsų literatūros” (1913 m.), “Lietuvoje” (1910 m.). Parašė “Komedijas” (“Pinigėliai”, “Karalaitė tikroji teisybė”, “Gegužis”, “Kuprotas oželis”, visos 1920 m.), monologą “Dolpelis ministerijoje tarnauja” (1920 m.), apysaką “Šventmarė” (1938 m.), dramą “Aušros sūnūs” (1926 m.), tautosakinių poemų “Giria žalioji”, “Vaiva”, “Mūsų jauja” (visos 1956 m.), prozos ciklą “Jūra” (1915 m.). Yra likę neišspausdinti veikalai “Pasiutusi veidmainystė” ir “Riteris budėtojas”. S. Čiurlionienė rašė ir vaikams skirtų vaidinimų, komedijėlių, kurios sudaro rinkinį “Vaikų teatras” (“Cyp… cyp… cyp…Miau…miau…miau…”, “Grybų barnis”, “Barbutė piemenėlė”, 1918 m.), žymi pjesė-pasaka vaikams “Dvylika brolių juodvarniais laksčiusių” (1932 m.). Į lietuvių kalbą išvertė Moljero “Šykštuolį”, “Tartiufą”, “Don Žuaną”, G. Flobero “Ponia Bovari”, redagavo Homero “Iliados” vertimą.