PenkiIeškok
EN  RU

2019 m. Balandžio 20 d., Šeštadienis 
Jadvyga Čiurlionytė-Abraitienė-Borutienė
1899-12-17 Druskininkai
9999-09-09
Grupė
Kultūra
Išsilavinimas
Mokėsi 1915 – 1918 m. Maskvos filharmonijoje, 1920 – 1923 m. Leipcigo, 1923 – 1925 m. Berlyno konservatorijoje. 1925 – 1926 m. dėstė Klaipėdos konservatorijoje, vėliau muzikos mokytoja įvairiose mokyklose. Nuo 1937 m. VU lietuvių tautosakos archyvo muzikos dalies vedėja. 1944 – 1946 m. dėstė Vilniaus universitete, nuo 1945 m. dėstė LTSR konservatorijoje; profesorė (1969 m.).
Titulai
Muzikologė
Pagrindinės pareigos
1948 – 1958 m. LTSR konservatorijoje liaudies muzikos kabineto vadovė.
Kitos pareigos
1941 – 1951 m. dirbo LTSR MA etnologijos ir Lietuvos istorijos institutuose.
Biografija
Tyrė ir sistemino lietuvių liaudies melodijas; 1940 m. “Tautosakos rinkėjo vadove” paskelbė jų sisteminimo principus; tyrimų rezultatus apibendrino moksliniuose veikaluose. Užrašė apie 4 000 lietuvių liaudies dainų, parengė spaudai jų rinkinių (1938 m., 1948 m., 1955 m.). Išleido “Lietuvių liaudies melodijas” (1938 m.). Paskelbė “Atsiminimus apie M.K. Čiurlionį” (1970 m.; II leid. 1973 m., rus. 1975 m.), parengė spaudai jo kūrinių. Parengė fortepijoninę ištrauką iš jo simfoninių poemų “Jūra” ir “Miškas”. Sukūrė mokomųjų pjesių fortepijonui (Mažasis pianistas; 2 d. 1938 – 1939 m; “Fortepijono pjesės” 1957 m.). Išleido 30 dainų, skirtų vaikams (1937 m.), “Mažąjį pianistą” (1938 m.). Parašė muziką S. Čiurlionienės – Kymantaitės pasakai “12 brolių, juodvarnių” (1933 m.). Muzikiniais klausimais bendradarbiavo spaudoje. 1969 m. gavo LTSR respublikinę premiją.