PenkiIeškok
EN  RU

2019 m. Balandžio 20 d., Šeštadienis 
Konstantinas Avižonis
1909-01-29 Žagarė
1969-04-20 Chapel Hill (JAV).
Grupė
Kita
Išsilavinimas
1927 m. baigė "Aušros" gimnaziją. Nuo 1927 m. studijavo Kauno Humanitarinių mokslų fakultete. 1929 m. išsikėlė į Berlyno universitetą, kurį 1932 m. baigė ir gavo filologijos daktaro laipsnį. 1935 m. baigė VDU ir humanitarinių mokslų fakulteto istorijos skyrių. 1933 - 1934 m. Krokuvos ir kituose Lenkijos archyvuose rinko Lietuvos istorijos medžiagą. Nuo 1956 m. - profesorius.
Titulai
Istorikas, profesorius.
Pagrindinės pareigos
Vilniaus universiteto Huumanitarinių mokslų fakulteto istorijos skyriaus docentas (1940 - 1944 m.)
Kitos pareigos
Nuo 1934 m. dėstė istoriją ir ūkio istoriją Klaipėdos Prekybos Institute, o 1935 - 1939 m. kartu buvo ir istorijos mokytojas Kauno "Aušros" berniukų gimnazijoje. 1939 - 1940 m. - Lituanistikos Instituto reikalų vedėjas ir mokslinis sekretorius. 1941 - 1944 m. - Vilniaus Mokslų Akademijos istorijos instituto redaktorius ir asistentas. 1944 - 1948 m. dirbo Freiburgo (Vokietija) universiteto bibliotekoje. 1945 - 1947 m. dėstė Rusijos istoriją Freiburgo universitete. 1946 - 1948 m. Pabaltijo universitete Hamburge ir Pinneberge dėstė Lietuvos ir Rytų Europos istoriją. Nuo 1949 m. dėstė Elono koledže ir Kanzaso universitete (JAV).
Biografija
Dar nuo gimnazijos laikų aktyviai veikė skautų organizacijoje. Būdamas mokytoju, organizavo skautus, dalyvavo įvairiuose tarptautiniuose suvažiavimuose, dirbo vyriausiame Lietuvos skautų štabe, ruošė jaunimo ekskursijas savam kraštui pažinti. Nepriklausomos Lietuvos istorikų draugijos narys. Pagrindiniai veikalai: "Kelios istorinės Lietuvos vietos" (1927 m.), "Kaip stovyklauti" (1933 m.), "20 kelionių po Kauno apskritį" (1937 m. kartu su S. Kolupaila ir I. Končiumi), "Lietuvių bajorų atsiradimas ir vystymasis iki Lietuvos - Lenkijos unijos 1385 m." (1932 m., vokiečių klb., daktarinė disertacija), "Bajorai valstybiniame Lietuvos gyvenime Vazų laikais" (1940 m.). Rašė straipsnius lietuvių ir užsienio spaudai.