PenkiIeškok
EN  RU

2018 m. Liepos 19 d., Ketvirtadienis 
Jonas Aukštuolis
1886-04-02 Kalnagalių vs., Kupiškio vls.
1999-09-09
Grupė
Politika
Išsilavinimas
1907 m. baigė Mintaujos gimnaziją, 1912 m. išklausė Petrapilio universiteto Teisės fakulteto kursą, bet baigė Tomsko universitetą.
Titulai
Diplomatas, publicistas.
Pagrindinės pareigos
1922 - 1923 m. - Lietuvos Užsienio reikalų ministerijos departamento direktorius.
Kitos pareigos
1912 - 1915 m. Kauno apygardos teismo kandidatas ir einantis tardytojo pareigas. 1915 - 1916 m. - Lietuvos Centro Komiteto nukentėjusiems nuo karo šelpti įgaliotinis Pavolgyje. 1916 - 1919 m. - toks pat įgaliotinis Stokholme ir iki 1921 m. Lietuvos Respublikos nepaprastasis ir įgaliotasis atstovas Skandinavijos šalims, iki 1922 m. - Olandijai. 1923 - 1927 m. - pasiuntinys ir įgaliotasis ministras Latvijoje, iki 1929 m. - Estijoje ir Suomijoje. Nuo 1930 m. - Užsienio reikalų ministerijos teisių ir administracijos departamento direktorius. Nuo 1932 pab. - įgaliotasis ministras ir nepaprastasis pasiuntinys Čekoslovakijoje. Publicistikoje pasirašinėjo Jono arba Kalnagaliečio slapyvardžiais. Rašė "Lietuvių balse" (Petrapilis), "JAV Lietuvoje", "Sandaroje"ir kt., t. p. Nepriklausomos Lietuvos spaudoje.
Biografija